How much money can you make trading binary options

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์

มีวินัย ใฝ่การศึกษา กล้าแสดงออก

นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

กิจกรรม AEC

เครื่องแบบนักเรียน

เขียนโดย top

 

                                                  
 
                                                ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นอนุบาล
 
       

      นักเรียนชาย

           
               1. เสื้อแขนสั้นสีขาว ปกคอบัวแขนขลิบสีแดงลายสก๊อต ผ่าตลอด แขนสั้น มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ
                    ปักอักษรย่อของโรงเรียนและปักชื่อ-นามสกุล ไหมสีน้้าเงินที่หน้าอกขวา มีเนคไทสีแดงลายสก๊อต
               2. กางเกงขาสั้นสีแดงลายสก๊อต
               3. รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่ผูกเชือก
               4. ถุงเท้าสีขาว พับสั้นแค่ข้อเท้า ไม่มีลวดลาย
   

      นักเรียนหญิง

       
               1. เสื้อแขนสั้นสีขาว ปกคอบัวแขนขลิบสีแดงลายสก๊อต ผ่าตลอด แขนสั้น ติดกระดุมที่เอว มีกระเป๋าข้างซ้าย
                    1 ใบปักอักษรย่อของโรงเรียน และ ปักชื่อ-นามสกุล ไหมสีน้้าเงินที่หน้าอกขวา มีเนคไทสีแดงลายสก๊อต
               2. กระโปรงสีแดงจีบรอบตัว เจาะรังดุมที่เอว
               3. รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น มีสายรัดหลังที่เท้า
               4. ถุงเท้าสีขาว พับสั้นแค่ข้อเท้า ไม่มีลวดลาย
 
 
 
                                            
                 
                                      ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

      นักเรียนชาย

 
               1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ่าอกตลอด แขนสั้น มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ปักอักษรย่อของโรงเรียน
                   และปักชื่อ-นามสกุล ไหมสีน้้าเงินที่หน้าอกขวา
               2 .กางเกงขาสั้นสีดำจีบหน้า 2 จีบ
               3. เข็มขัด สายหนังดำ หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
               4. รองเท้าผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือก 5.ถุงเท้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย พับสั้นแค่ข้อเท้า
 
 

      นักเรียนหญิง

 
               1. เสื้อแขนสั้นสีขาว ปกคอบัว ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ปักอรษรย่อของโรงเรียน
                    และปักชื่อ-นามสกุล ไหมสีน้้าเงินที่หน้าอกขวา
               2. กระโปรงจีบรอบตัว สีเทา ยาวคลุมเข่า
               3. รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น มีสายรัดที่หลังเท้า
               4. ถุงเท้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย พับสั้นแค่ข้อเท้า

 

สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์